Εορταστικό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων ΕΚΕΜΣ - Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΕΚΕΜΣ

Συνεργείο Αυτοκινήτων - Βουλκανιζατέρ

Φαρμακείο

Νέα-Προσφορές-Καταστήματα

Περιβαλλοντικό Τέλος
Φαρμακείο στο ΕΚΕΜΣ

EKONOMY
1,453 €/lt.

DIESEL
1,285€/lt.