ΕΚΕΜΣ

Μέλη ΟΠΟΤΤΕ (τρίτεκνοι και συγγενείς 1ου βαθμού)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή

1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

(Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

Φωτοτυπία  κάρτας  μέλους της ΟΠΟΤΤΕ του τρίτεκνου δικαιούχου (και τις  δυο όψεις)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του τρίτεκνου δικαιούχου (και τις  δυο όψεις)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  τέκνων ή συγγενών 1ου βαθμού (και τις  δυο όψεις)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)

Οι τρίτεκνοι που διαθέτουν κάρτα μέλους από την ΟΠΟΤΤΕ (θεωρημένη για το τρέχον έτος και με φωτογραφία) δεν απαιτείται να εκδώσουν Δελτίο Εισόδου από το ΕΚΕΜΣ.