ΕΚΕΜΣ

Παιδική Χαρά

Στο ΕΚΕΜΣ λειτουργεί παιδική χαρά.