ΕΚΕΜΣ

Χρήσιμα Έντυπα

  • Η αίτηση έκδοσης δελτίου εισόδου, υποβάλλεται στο Γρ. Ασφαλείας συμπληρωμένη μαζί με όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο Γρ. Ασφαλείας συμπληρωμένη  σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί λόγω γήρατος ή ασθένειας να εξυπηρετηθεί ο ίδιος από το ΕΚΕΜΣ, για έκδοση δελτίου εισόδου στο όνομα άλλου προσώπου που θα ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου.