ΕΚΕΜΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση/ανανέωση δελτίου εισόδου υποβάλλονται στο Γρ. Ασφαλείας του ΕΚΕΜΣ .