ΕΚΕΜΣ

Φαρμακείο

Στο χώρο του ΕΚΕΜΣ θα βρείτε συστεγαζόμενο Στρατιωτικό Φαρμακείο για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Τηλ. 210 7668247