ΕΚΕΜΣ

Αποστολή

Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. είναι η οργάνωση υπηρεσιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εξυπηρέτηση των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς και των βιοτικών και άλλων αναγκών του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού του Στρατού Ξηράς (εν ενεργεία και αποστρατεία), με κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ.