ΕΚΕΜΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ:

Πρατήριο Τροφίμων:  Τηλ: 210 7675490

Πολυκατάστημα:  Τηλ: 210 7675436

Πρατήριο Καυσίμων:  Τηλ: 210 7675489

Συνεργείο Αυτοκινήτων: Τηλ: 210 7650351

Φαρμακείο: Τηλ: 210 7668247

Καφετέρια:  Τηλ: 211 1826886

Γραφείο Ασφαλείας:  Τηλ: 210 7675482  e-mail: asfal@ekems.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. :

Λογιστήριο:   Τηλ: 210 7675437    e-mail: logistirio@ekems.gr

Τμήμα Προμηθειών Πολυκαταστήματος:   Τηλ: 210 7675434  e-mail: promithion_pk@ekems.gr

Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων: Τηλ: 210 7675444  e-mail: promithion_sm@ekems.gr