ΕΚΕΜΣ

Τελετή αλλαγής Διοικήσεως ΕΚΕΜΣ

Την Δευτέρα 3 Οκτ 22 πραγματοποιήθηκε η αλλαγή Διοικήσεως του ΕΚΕΜΣ κατά την οποία ο Σχης (ΕΜ)  Αιμίλιος Νούγιας παρέδωσε την διοίκηση του ΕΚΕΜΣ στον Σχη (ΕΜ) Παναγιώτη Καρκαντή,  παρουσία του Υποδιοικητή της ΑΣΔΥΣ  Υποστράτηγο  Αναστάσιο Αλεξιάδη.