ΕΚΕΜΣ

Τμήμα Μονάδων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις παραγγελίες των  Μονάδων  εξυπηρετήσεως από το ΕΚΕΜΣ. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Δελτία Τιμών  και τους Εγκεκριμένους Τιμοκαταλόγους μας.  Για να μπορέσετε να δείτε τα παρακάτω αρχεία θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων “pdf”.