ΕΚΕΜΣ

Ιστορικό

– Τον Απρίλιο του 1991 και μετά από υποβολή σχετικής μελέτης σκοπιμότητας, αποφασίσθηκε από τον τότε κ. Α/ΓΕΣ η συγκρότηση Επιτροπής για μελέτη και εισήγηση προκειμένου το ΓΣΠΑ (Γενικό Στρατιωτικό Πρατήριο Αθηνών) να λειτουργήσει επί νέας βάσεως στα πρότυπα των συγχρόνων αλυσίδων Σ/Μ-Π/Κ (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)

– Η συγκροτηθείσα Επιτροπή με την προϋπόθεση εξυπηρέτησης δέκα χιλιάδων (10.000) πελατών, συνέταξε σχετικό πρακτικό με το οποίο πρότεινε την κατασκευή του νέου ΓΣΠΑ, στο Στρδο “ΣΑΚΕΤΑ” στην περιοχή του Δήμου Βύρωνα, εκτάσεως περίπου τριάντα έξι (36) Στρ, που να περιλάμβανε:

  • Στεγασμένο χώρο Πρατηρίου Τροφίμων, εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) τμ.
  • Αποθήκη τροφίμων, εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) τμ.
  • Στεγασμένο χώρο Πολυκαταστήματος, εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) τμ.
  • Αποθήκη Πολυκαταστήματος εκτάσεως χιλίων πεντακοσίων (1.500) τμ.
  • Διοικητήριο εκτάσεως πεντακοσίων (500) τμ.
  • Χώρο στάθμευσης οχημάτων χωρητικότητας τριακοσίων (300) οχημάτων
  • Λοιπούς βοηθητικούς χώρους (πρασίνου, παιδική χαρά, αναψυκτήριο,κλπ)

– Τον Σεπτέμβριο 1992 το ΓΣΠΑ μετενομάσθηκε σε ΜΕΠΣ (Μονάδα Εξυπηρετήσεως Προσωπικού Στρατού).

– Τον Φεβρουάριο 1993 η ΜΕΠΣ μετενομάσθηκε σε ΕΚΕΜΣ (Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού) και καθορίσθηκε η έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Τροφίμων-Ποτών (Σ/Μ) από την 12η Απριλίου 1993

– Την 12 Απριλίου του 1993 λειτούργησε το κατάστημα τροφίμων – ποτών.

– Την 21 Δεκεμβρίου του 1993 λειτούργησε το Πολυκατάστημα.

– Την 1η Σεπτεμβρίου του 1994 λειτούργησε και Πρατήριο υγρών καυσίμων (Σούπερ – Αμόλυβδη).

– Τον Ιούλιο του 1996 έγινε μια πρώτη αναβάθμιση του Μ/Γ συστήματος, με αποτέλεσμα να αυτοματοποιηθούν όλες σχεδόν οι διαδικασίες του λογισμικού που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).

– Τον Οκτώβριο του 1997 τελείωσε η κατασκευή του κτιρίου του Λόχου Δκσεως.

– Το Μάρτιο 2008 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του κυλικείου (καφετέριας) και άρχισε η λειτουργία του.

– Τον Οκτώβριο του 2015 άρχισε η λειτουργία  Παραρτήματος του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών στο χώρο του Πολυκαταστήματος του ΕΚΕΜΣ.

– Τον Δεκέμβριο του 2015 άρχισε η λειτουργία Συνεργείου-Βουλκανιζατέρ.

– Τον Ιανουάριο του 2017 άλλαξε η βασική μηχανογραφική εφαρμογή και ξεκίνησε η χρήση σύγχρονου επιχειρησιακού προγράμματος ERP (Enterprise Resource Plan) με αποτέλεσμα την πλήρη μηχανογράφηση λογιστηρίου και αποθήκης.

– Τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε η χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής λήψης και καταχώρησης παραστατικών (EDI – Electronic Data Interchange) εκσυχρονίζοντας τις συναλλαγές προμηθευτών  – ΕΚΕΜΣ

-Τον Μάρτιο του 2020 πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του ERP λογισμικού συστήματος του ΕΚΕΜΣ “EBS Commercial” σε “EBS” (Business Suite) εξασφαλίζοντας σύγχρονες λειτουργικότητες με ενσωματωμένες βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές (Οικονομική-Λογιστική Διαχείριση,  Διαχείριση Συναλλασσομένων-Διαχείριση Αποθεμάτων Advanced, Εταιρική πληροφόρηση MIS,  Λειτουργικότητα CRM  κ.α.)