ΕΚΕΜΣ

Συγγενείς εν Ενεργεία Αξιωματικών-Υπαξιωματικών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

  • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου
  • 1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

                     (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

  • Φωτοτυπία υπηρεσιακής ταυτότητας του Αξκού ή Υπξκού (και τις  δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου μέλους (και τις  δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την/τον σύζυγο του Αξκού-Υπξκού
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)