ΕΚΕΜΣ

Απόστρατοι ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ & Σωμάτων Ασφαλείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

  • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή
  • 1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

                (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του απόστρατου (και τις  δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας απόστρατου (δεν ισχύει για μέλη σωμάτων ασφαλείας)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου μέλους (και τις  δύο όψεις)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)
  • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει ταυτότητα απόστρατου (π.χ. αστυνομικός, πυροσβέστης) απαιτείται φωτοτυπία της συνταξιοδοτικής πράξης ή του φύλλου σύνταξης (ΕΦΚΑ)