Τμήμα Μονάδων

                                                                       
                                                                 
            Παραγγελίες              Δελτία τιμών    Εγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι   Είδη Συμβάσεων                                                             

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις παραγγελίες των  Μονάδων  εξυπηρετήσεως από το ΕΚΕΜΣ. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Δελτία Τιμών  και τους Εγκεκριμένους Τιμοκαταλόγους μας.  Για να μπορέσετε να δείτε τα παρακάτω αρχεία θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων "pdf".
Εάν δεν διαθέτετε ένα τέτοιο πρόγραμμα εγκατεστημένο στον Η/Υ σας, πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο,για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του "Adobe Reader".