Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 29, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι από 01 ΔΕΚ 2017 το λεωφορείο 204Β του ΟΑΣΑ θα τερματίζει εντός του ΕΚΕΜΣ