Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 29, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι από 01 ΔΕΚ 2017 το λεωφορείο 204Β του ΟΑΣΑ θα τερματίζει εντός του ΕΚΕΜΣ

Σεπτέμβριος 12, 2017

Το ΕΚΕΜΣ θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 71 στεγάστρων στους χώρους στάθμευσης του ΕΚΕΜΣ.