Ανακοινώσεις

Αύγουστος 01, 2018

Το ΕΚΕΜΣ θα προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΚΕΜΣ.

Νοέμβριος 29, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι από 01 ΔΕΚ 2017 το λεωφορείο 204Β του ΟΑΣΑ θα τερματίζει εντός του ΕΚΕΜΣ