Σύνδεση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

2017, Νοέμβριος 29 - 9:40πμ

Σας ενημερώνουμε ότι από 01 ΔΕΚ 2017 το λεωφορείο 204Β του ΟΑΣΑ θα τερματίζει εντός του ΕΚΕΜΣ