Διαγωνισμός-Προμήθεια Βασικών Ειδών Καθαρισμού

2019, Ιούλιος 16 - 12:52μμ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ (Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (περιοχή Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρους κειμένου της σχετικής διακήρυξης, για την προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Στρατού Ξηράς που εδρεύουν στους Ν. Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας.