Προμήθεια Τροφών Στρατιωτικών Σκύλων

2019, Ιούλιος 16 - 12:52μμ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Ανοικτός  Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρους κειμένου της σχετικής διακήρυξης, για ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με την προμήθεια τροφών στρατιωτικών σκύλων για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς [μέσω ΕΚΕΜΣ - Στρατιωτικών Πρατηρίων (ΣΠ)], κατά την κρίση της Υπηρεσίας.