Μέλη ΟΠΟΤΤΕ (τρίτεκνοι και συγγενείς 1ου βαθμού)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

2 φωτογραφίες 3x3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή

1 φωτογραφία  3x3 και το παλιό δελτίο εισόδου

(Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

Φωτοτυπία  κάρτας  μέλους της ΟΠΟΤΤΕ του τρίτεκνου δικαιούχου (και τις  δυο όψεις)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του τρίτεκνου δικαιούχου (και τις  δυο όψεις)

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  τέκνων ή συγγενών 1ου βαθμού (και τις  δυο όψεις)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)