Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. :

Λογιστήριο:   Τηλ: 210 7675437    e-mail:logistirio στο ekems.gr

Τμήμα Προμηθειών Πολυκαταστήματος:   Τηλ: 210 7675434 e-mail:promithion_pk στο ekems.gr

Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων: Τηλ: 210 7675444 e-mail: promithion_sm στο ekems.gr

Πρατήριο Τροφίμων:  Τηλ: 210 7675490

Πολυκατάστημα:  Τηλ: 210 7675436

Πρατήριο Καυσίμων:  Τηλ: 210 7675489

Συνεργείο Αυτοκινήτων: Τηλ: 210 7650351

Καφετέρια:  Τηλ: 210 7662304

Γραφείο Ασφαλείας:  Τηλ: 210 7675482