ΕΚΕΜΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 01/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Β΄ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Β΄ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ